Planmatige Kavelruil Drenthe

Schaalvergroting, efficiëntie, bedrijfsopvolging of -beëindiging, innovatie, verduurzaming, druk op de kostprijs; allemaal zaken waar u als boer mee te maken hebt of krijgt. Een goede landbouwstructuur is voorwaarde om deze ontwikkelingen de ruimte te geven, nu en in de toekomst.

Hebt u gronden die ver van uw bedrijf of versnipperd liggen? Ziet u kansen om tot een logischer verkaveling te komen, zowel voor u als boeren bij u in de buurt? Planmatige Kavelruil Drenthe denkt graag met u mee. Wij kunnen u begeleiden in het hele proces van verkenning van mogelijkheden tot en met de daadwerkelijke overdracht van kavels. Omdat landbouw belangrijk is voor Drenthe, nemen we bovendien de nodige kosten voor onze rekening.

Combinatie met andere doelen
Verbetering van de landbouwstructuur wordt op gebiedsniveau soms gecombineerd met andere doelen van de provincie, zoals natuur- en wateropgaven, leefbaarheid, infrastructuur en recreatie. Een integrale aanpak draagt bij aan een efficiënte inzet van middelen en een robuust eindresultaat voor alle partijen.